Welkom bij Stari ProjectenDisclaimer:


Deze site is met grote zorg samengesteld door Stari Projecten.

Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. Stari Projecten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voorvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Stari Projecten staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie. Stari Projecten aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Stari Projecten sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Alle informatie op deze webpagina's en op de hyperlinked websites dient alleen voor persoonlijk gebruik.

In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Stari Projecten kan echter niet instaan voor privacy-bescherming van de hyperlinked websites.

Op Stari Projecten-site en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Copyright 2012 Stari Advies All Rights Reserved.